⁠⁠
?اکونومیست عنوان کرد:

?رابطه میان نابرابری درآمد و جرم و جنایت

? پنجاه سال قبل، گری بکر اقتصاددان برنده جایزه نوبل بحثی را مطرح کرد مبنی بر این که تمام جرائم اقتصادی و تمام مجرمان عقلایی هستند. مقاله بکر با عنوان «جنایت و مکافات: یک رویکرد اقتصادی» عنوان می کرد که مجرمان یک ارزیابی هزینه- فایده از منافع ناشی ازقانون شکنی در برابر احتمال به دام افتادن و تنبیه شدن انجام می دهند. در جهان گری بکر که قانون شکنان حداکثرکننده مطلوبیت هستند، جاهایی که بیشترین شکاف بین فقرا (به زعم وی مجرمان احتمالی) و اغنیا (قربانیان) را داشته باشند و در صورتی که سایر عوامل برابر باشند، نرخ جرم و جنایت بالاتر خواهد بود.

? پیمایش جدیدی که از سوی سازمان نظرسنجی گالوپ انجام گرفته است، به نظر می رسد تا حدودی نظریه بکر را تایید کند. در این نظرسنج از ۱۴۸ هزار نفر در ۱۴۲ کشور، پرسش هایی در مورد میزان ادراک جرم و جنایت و این که چقدر بر اساس ۴ معیار زیر احساس امنیت می کردند، مطرح شده بود: آیا به پلیس محلی اعتماد داشتند؛ آیا هنگام تنها پیاده رفتن به سوی خانه احساس امنیت می کنند؛ آیا پول یا دارایی آنها دزدیده شده است و این که آیا در طول سال گذشته مورد حمله قرار گرفته بودند یا خیر. بررسی ارتباط بین این پرسش ها و میزان نابرابری درآمدی (که با ضریب جینی اندازه گیری شده است) در هر کشور رابطه ای مثبت و قوی نشان می دهد (نمودار را ببینید).

? این که آیا مردم هنگام تنها پیاده رفتن به سوی خانه احساس امنیت کنند یا خیر، قوی ترین ارتباط را با نابرابری دارد. برای مثال در ونزوئلا، چهار پنجم (۸۰ درصد) مخاطبان اعلام کردند که هنگام تنها پیاده رفتن به خانه احساس امنیت نمی کنند- آدم ربایی و اخاذی اتفاقاتی رایج در این کشور هستند. توزیع درآمد این کشور در مطالعه فوق، در رتبه نوزدهم نابرابری بوده است. برعکس، ۹۵ درصد از مردم نروژ اعلام کرده اند که هنگام تنها پیاده رفتن به سوی خانه
احساس امنیت می کنند. این کشور در رتبه ۱۲ برابری از ۱۴۲ کشور فوق قرار دارد.

? این ارتباطات ساده تمام تفاوت ها را در ادراک مردم از سطوح جرم و جنایت بازگو نمی کنند. برخی افراد از زمان بکر نظریه وی را توسعه داده اند تا مقداری را که ثروتمندان ثروت خود را به نمایش می گذارند را در بر بگیرد. در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، دنیل هیکس از دانشگاه اوکلاهما و جوآن هموری هیکس از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نشان دادند که در بیش از یک دوره زمانی ۲۰ ساله، آمریکایی ها که بیشترین نابرابری را در مخارج مشهود (و قابل رویت) داشتند- مخارج در زمینه اقلامی همچون پوشاک، جواهرات، خودروها و بیرون از خانه غذا خوردن- بیشترین جرم و جنایت خشونت آمیز را نیز متحمل می شدند. بنابراین اگر چیزی را داشتید، آن را به رخ نکشید- به خصوص اگر همسایگانتان به همان اندازه نداشته باشند.

?ترجمه: امیر شاملویی
شبچراغ
@EmadibaygiGleam