روزبه پارساپور / مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس:

چنانچه تاریخ ۳۰۰سال گذشته ایران را مرور کنیم به انبوهی از شکست ها، سرافکندگی ها و تحمیل قراردادهای ننگین توسط روسها و انگلیسی ها برخورد میکنیم. بصورت دقیقتر پس از سال ۱۸۲۸ یعنی اشغال دهها شهر ایران توسط روسها، از سال ۱۸۵۷ تا ۱۹۲۱ یکی دیگر از ننگین ترین دوران تاریخ ایران آغاز شد. یعنی سلطه انگلیس و روس چنان بر ایران مستحکم شد که هیچ قانونی در ایران بدون اجازه سفرای روس و انگلیس در تهران تصویب نمیشد و تقریبا اکثریت دولتمروان ایران مزدوران و حقوق بگیران روس و انگلیس بودند که در راس دولت ایران مشغول بکار بودند. اما چنانچه امروز مولفه های قدرت و اقتدار ملی همچون استقلال سیاسی، حضور فراجغرافیایی، هویت ملی و دینی، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی را در ایران تحلیل کنیم درمیبابیم که باردیگر ایران پس از ۳۰۰ سال خفت، باردیگر به عظمت دوره صفویه خود بازگشته است. بطوریکه دشمنان تاریخی ایران که تا پیش از این به راحتی به ایران حمله نظامی میکردند، شهرها را تجزیه میکردند، سفرای آنها در تهران دولتمردان ایران را به راحتی تغییر میدادند یا همچون آمریکایی ها که به راحتی یک دولت مردمی مانند مصدق را سرنگون میکردند، اکنون آنها درتمام این روشها ناکام مانده اند و تنها اهرم آنها امروز بصورت تحریم و فشار اقتصادی بر مردم یا تربیت گروههای مختلف تروریستی برای بمبگذاری در برخی شهرهای ایران محدود شده است و در مقابل ایران امروز در بسیاری از حوزه های جغرافیای غرب آسیا (همچون افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، یمن، بحرین) حضور و اقتدار نظامی یا فرهنگی دارد و حتی قدرتمندترین کشور نظامی جهان(آمریکا) را در جنگ سوریه شکست میدهد! قراردادهای زیر نمونه ای از ننگین ترین قراردادهای تاریخ ۳۰۰ سال گذشته ایران است که خواندن متن آنها موجب سرافکندگی ملتی است که از ۷۰۰۰ سال پیش تمدن و فرهنگ را به جهان صادر کرده و اکنون در تلاش است باردیگر بر روی پاهای خود بایستاد و اثرات خفت بار استعمارگران شرقی و غربی را از چهره ایران عزیز پاک نماید:

http://yon.ir/yDFKl

عهدنامه گلستان ۱۸۱۳ میلادی
عهدنامه ترکمانچای ۱۸۲۸
معاهده پاریس ۱۸۵۶
قرارداد گلدسمید ۱۸۷۲
پیمان آخال ۱۸۸۱
امتیازنامه رویتر ۱۸۸۸
قرارداد کاپیتولاسیون
قرارداد دارسی ۱۹۰۸
قرارداد ۱۹۱۹
قرارداد ۱۹۳۳
پیمان سعدآباد ۱۹۳۷
قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴
بیانیه ۱۹۷۰ تجزیه بحرین

www.persiangulfstudies.com

https://t.me/joinchat/AAAAADwQRyqm2i3sgjJFug