سر انجام جمهوری وایمار

سر انجام جمهوری وایمار( https://fa.m.wikipedia.org/wiki/جمهوری_وایمار) با القای بحران ناکارآمدی و بن بست سیاسی به مدینه فاضله ختم نشد بلکه به رژیم فاشیستی هیتلر رسید؛ رژیمی که با کتاب سوزی و حذف نخبگان آغاز شد و با آدم سوزی(هولوکاست) به پایان رسید (کتاب دو جلدی آدولف هیتلر دوران ویرانگری)- توئیتر @kafka1300 @EmadibaygiGleam

ادامه مطلب »