? عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه آموزش و علم و فناوری

?خلاصه کتاب مهم مرکز پژوهش‌های مجلس (۷) @npps_ir ✅ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود. @npps_ir ? اهم […]

ادامه مطلب »