قبضه سیستم تصمیم گیری کشور توسط مدیران کهنسال و تکراری

گروه سیاسی الف،  ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۲۳:۳۴   بعد از گذشت ۳۹ سال از وقوع انقلاب اسلامی، رویه بکارگیری مدیران نسل اول و دوم انقلاب به رویه ای تغییر ناپذیر در دولت ها تبدیل شده است. به همین دلیل معمولاً میانگین سنی مدیران کشور به خصوص در حوزه اجرایی در هر دوره چهار ساله از اول انقلاب […]

ادامه مطلب »