🍁اخذ اصول نظم فرنگ نه تقلید از فروعات آن

سید جمال الدین اسد آبادی: 《به غرب رفتم اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم و به مشرق برگشتم اسلام ندیدم، ولی مسلمان دیدم》. @EmadibaygiGleam 🍁اخذ اصول نظم فرنگ نه تقلید از فروعات آن 🔸شصت سال است كه اولياي دولت ايران در صدد اخذ تنظيمات علي الخصوص در امور لشگر به اقسام مختلف نهايت اهتمام و كمال […]

ادامه مطلب »