?اخذ اصول نظم فرنگ نه تقلید از فروعات آن

سید جمال الدین اسد آبادی: 《به غرب رفتم اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم و به مشرق برگشتم اسلام ندیدم، ولی مسلمان دیدم》. @EmadibaygiGleam ?اخذ اصول نظم فرنگ نه تقلید از فروعات آن ?شصت سال است كه اولياي دولت ايران در صدد اخذ تنظيمات علي الخصوص در امور لشگر به اقسام مختلف نهايت اهتمام و كمال […]

ادامه مطلب »