جمهوری اسلامی در چهل سالگی!

مجتبی عمادی جمهوری اسلامی ایران این هفته ۴۰ ساله شد. اما با این که کشور در معرض بحران شدید اقتصادی قرار گرفته است، این سوال توسط افرادی در داخل ایران و همسو با آن توسط ایرانیان مهاجر پرسیده می شود که آیا انقلاب اسلامی عملا زندگی ایرانیان را بهبود بخشیده است؟ با خروج آمریکا از […]

ادامه مطلب »