نحوه اداره جهان در سال ۹۷

  نوشته مشترک ۸ عضو گروه تحقیق محمد حسین ادیب. یونانی ها ملتی به شدت ولخرج هستند و آلمانی ها ملتی به شدت حسابگر ، یونان در دهه گذشته ۲۳۰ میلیارد دلار وام خارجی گرفت و با وام خارجی به ولخرجی ادامه داد. اما ۷۰ درصد وام پرداختی به یونان را بانکهای آلمان و فرانسه […]

ادامه مطلب »