بریتانیای استعمارگر و موگابه

بریتانیای استعمارگر و موگابه مجتبی عمادی ?برگزیت-جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا- می رود تا پس از کامرون و می، بوریس را که ویژگی هایی چون دونالدِ فاشیست را دارد در پای خود قربانی کند. هر چند بریتانیا به اتحادیه اروپا پیوسته است، اما واحد پول خود را دارد و شامل ویزای شنگن نمی شود؛ بنابراین […]

ادامه مطلب »