ابوالحسن تنهایی در شوکران

ابوالحسن تنهایی در شوکران مجتبی عمادی ⚡️شوکران، برنامه گفتگو محور شبکه ۴، که از هفته جاری دوشنبه شب ها ساعت ۹ پخش می شود؛ برنامه ای است که تفاوت معناداری با سایر برنامه های صدا و سیما دارد. اندیشمندان، دانشگاهیان، هنرمندان، و حوزویان در این برنامه به گفتگویی شفاف با مردم با اجرای پیام فضلی […]

ادامه مطلب »