راه حل ریشه‌ای مشکل ارزی کشور چیست؟

  پویا ناظران، اقتصاددان در شماره ۲۶۰ تجارت‌فردا در این باره می‌گوید: ریشه حل مشکل در اصلاح حکمرانی اقتصادی است. مشخصاً دو نکته را باید عنوان کنم: ۱️⃣ مستقل کردن سیاستگذاری پولی از سیاستگذاری بودجه‌ای ۲️⃣مستقل کردن سیاستگذاری ارزی از هر دوی اینها ?در مورد استقلال سیاستگذاری پولی از سیاستگذاری بودجه‌ای در علم اقتصاد به […]

ادامه مطلب »