تغییر رژیم برای احمقان

Modjtaba Emadi-Baygi: مقاله ای عالی با عنوان “تغییر رژیم برای احمقان” در “فارین پالیسی” به قلم “استفان والت” در ۱۸ می ۲۰۱۸ چاپ شده است که با لیست نمودن تلاش های کاملا ناموفق و شکست خورده آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل برای تغییر رژیم در کشورهای مختلف غرب آسیا در گذشته منجمله کودتای هماهنگ آمریکا […]

ادامه مطلب »