چهار خطای بزرگ سیاستی در شرایط فعلی

حامد قدوسی در شرایط سخت و نگران‌کننده فعلی همه وظیفه داریم که در حد توان کمک کنیم کشور از این گردنه خطرناک به سلامت عبور کند. با توجه به پیچیدگی و مقیاس مشکلات – که در تاریخ چند دهه گذشته کم‌‌سابقه بود – و سختی رسیدن به یک چارچوب سیاستی سازگار، سیاست‌گذار و جامعه مستعد […]

ادامه مطلب »