رونالدو را ول کن غضنفر را بچسب!

دکتر طاهره جعفری/جامعه شناس این عبارت در بین فوتبالیست ها خیلی رایج است و به این معنی است که گاهی، لازم نیست خط حمله تیم مقابل را مراقبت کنیم بلکه بهتر است مواظب گل به خودی باشیم . یعنی به جای اینکه بخواهیم جلوی رونالدو را بگیریم بهتر است مواظب غضنفر باشیم که به خودمان […]

ادامه مطلب »