انتقال نسل به نسل جایگاه اجتماعی؛ “سیب خیلی دورتر از درختش نمی‌افتد”

‌ نابرابری اجتماعی چگونه تسریع یا تثبیت می‌شود؟ نقش انتقالی خاستگاه اجتماعی والدین و اجداد ما چیست؟ نتیجه یک پژوهش تازه مصداق ضرب‌المثلی معروف است: جایگاه اجتماعی نسل‌ها از اسلاف‌شان فاصله زیادی نمی‌گیرد. همکاران و پژوهشگران انستیتوی اقتصاد در شهر کیل آلمان و دانشگاه مادرید، داده‌های چهار نسل متوالی در خانواده‌های آلمانی در قرن بیستم […]

ادامه مطلب »