گوش الاغی، چشم گربه‌ای، لب شتری و دماغ خوکی(گزارش سایت فرارو

عمل‌های جراحی زیبایی نامتعارف ) @drsiminkazemi …سیمین کاظمی، جامعه شناس در گفت‌گو با فرارو می‌گوید: جراحی های زیبایی متعارف‌ همان جراحی‌های هستند که تاکنون انجام شده و برای رفع بدشکلی یا برای زیبا‌تر شدن بدن انجام می‌شده اند و اگر چه اوایل مقاومت و مخالفت‌هایی دربرابر آن‌ها وجود داشت، اما به تدریج با فراگیر شدن و عادی […]

ادامه مطلب »