راز رشد اقتصادی بوتسوانا در برابر زیمباوه

در طی سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۶ سرانه GDP در دو کشور همسایه در آفریقا بدین صورت تغییر یافته است: بوتسوانا افزایش ۱۷۹۰ درصدی و زیمباوه کمتر از دو درصد. دلایل اصلی این تفاوت فاحش را به حاکمیت قانون و حمایت قانونی از مالکیت معنوی مربوط می دانند. @EmadibaygiGleam https://humanprogress.org/dwcalc?p=93&c0=188&c1=182&c2=115&yf=1960&yl=2016&high=1

ادامه مطلب »