بعد از حذف چهار صفر از پول ملی باید منتظر چه آثاری باشیم؟

? بعد از حذف چهار صفر از پول ملی باید منتظر چه آثاری باشیم؟ حذف چهار صفر از واحد پول ملی (نه صرفا در ایران بلکه در هر اقتصاد مشابه) به هیچ وجه در شرایط تورمی به تغییر پارامترهای کلان اقتصادی منجر نخواهد شد. در حقیقت در این مقطع زمانی که سرعت تورم فزاینده کشور […]

ادامه مطلب »