تأثیر بیان متفاوت ریسک در برداشت از آن

#ندیدن_مخرج‌کسر #تفکر_سریع_و_آهسته این نوشته رو در نظر بگیرید: “تزریق واکسنی که کودکان رو از یه بیماری کشنده محافظت میکند، ۰/۰۰۱ درصد، ریسک معلولیت دائمی دارد”. این ریسک، کوچک بنظر میرسد. حالا توصیف دیگه‌ای از همین ریسک رو در نظر بگیرید: “یک کودک از هر ۱۰۰ هزار کودکی که این واکسن را بزند، دچار معلولیت دائمی […]

ادامه مطلب »