باد مخالف قوی تر است یا باد موافق؟

✍? وحید اشرفی اگر تجربه دوچرخه سواری یا دوندگی با سرعت زیاد را داشته باشید، حتما جریان بادی که از روبرو به صورتتان می خورد را حس کرده اید. این جریان باد که اغلب آزاردهنده بوده و پیشروی را برای شما دشوار می سازد، باد مخالف نامیده می شود. در مقابل، یک جریان باد دیگری […]

ادامه مطلب »