شاخص فلاکت اقتصادی ۲۰۱۸

همانطور که استیو هانکه آن را بیان می کند، شرایط انسانی یک محدوده گسترده ای بین “شادی” و “بدبختی” را می تواند تجربه کند. وقتی که به اقتصاد می رسد، فلاکت به دلیل تورم بالا و بیکاری بالاست. بهترین راه برای اطمینان از خوشبختی، رشد اقتصادی است؛ اما با تورم و بیکاری بالا، آسان نیست. […]

ادامه مطلب »