هیجان انگیزترین صنایع و مشاغل آینده:

– اقتصاد مبتنی بر تخیل؛ ۲- علوم اعصاب، افزایش قدرت مغز و مهندسی زیستی؛ ۳- اخلاق، فلسفه و سیاست فناوری؛ ۴- آینده پایدار و انرژی قابل تجدید؛ ۵- حمل و نقل آینده؛ ???????@EmadibaygiGleam?????????????????????????   https://singularityhub.com/2018/01/29/these-are-the-most-exciting-industries-and-jobs-of-the-future/amp/?__twitter_impression=true

ادامه مطلب »