به مناسبت اربعین

@EmadibaygiGleam ⚡️بر صفیر اولین تازیانه ای که فرا رفت و فرو آمد و بر پوست لختمان خطی از خون کشید، کدامین گوش گواهی داد؟ بر آذرخش اولین شمشیری که فرا رفت و فرو آمد و فریاد سرخ رگانمان را به آسمان افشاند کدامین چشم گواهی داد؟ … بر اولین شب گرسنگی مان که گرسنگی تا […]

ادامه مطلب »