?حقوق های غیرنجومی اعضای کابینه نروژ

    ?در کشور نروژ، لیست دارایی ها و درآمد افراد تا پیش از سال ۲۰۱۱، سالانه در روزنامه ها و تارنماهای مربوط به آن درج می شد و به طور همگانی در دسترس همه افراد در داخل و خارج نروژ قرار داشت. ?از سال ۲۰۱۱ اداره مالیات و دولت تصمیم گرفت این لیست فقط […]

ادامه مطلب »