عدل علی و توسعه اقتصادی

✍?علی میرزاخانی ✅عدالت از نگاه امام علی(ع)، تحقق شرایطی است در آن، حق هر صاحب‌حقی به او داده شود؛ یعنی نه حقش پایمال شود و نه از حقی که متعلق به او نیست برخوردار شود (نه جور و نه جود). بر همین مبنا، درک دقیق از مفهوم عدالت، مستلزم رجوع به دو مفهوم مخالف آن […]

ادامه مطلب »