مقایسه فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ سازمانی

مقایسه فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ سازمانی (بخش اول)? علی سرزعیم منتشره در نشریه آینده نگر، شماره ۸۳، فروردین ۱۳۹۸ همه می‌دانیم که دانشگاه نیز یک سازمان است و از این حیث شبیه سازمانهای دیگر است اما از جهات خاصی تفاوتهای جدی میان سازمان دانشگاه و دیگر سازمانهای دولتی یا تجاری دارد که در ادامه به […]

ادامه مطلب »