✅چرا در اقتصاد ایران بستر رشد برای همه انواع فساد فراهم شده است؟

✍️احمد توکلی منبع درآمد دولت نفتی فعالان اقتصادی نیستند بنابراین اتکای او به عوامل تولید کم است. از سوی دیگر دولت نفتی، امتیازات و منابع مالی را توزیع می‌کند و وقتی دولتی توزیع‌کننده منابع مالی باشد، دایره تصمیمات طلایی‌اش گسترش می‌یابد. وقتی امضاهای طلایی در اختیار دولت قرار گرفت، تنازعی (قانونی یا غیرقانونی) برای افزایش […]

ادامه مطلب »