چرا مجلس فعلی (مجلس محلی) عامل اصلی مشکلات کشور است؟

مجتبی عمادی ۱- ‏رفتن وزیر کار اگرچه حقش بود و باید میرفت، اما دعواها، نطق ها و حتی برخی افشاگری‌های جلسه امروز نشان میدهد، برخی نمایندگان چشم طمع به “صندلی‌ هلدینگهای زیرمجموعه وزارت کار” داشتند و دلیل رفتن ربیعی از وزارتخانه، باج دادن به برخی و باج ندادن به برخی دیگر بود! (اخبار ویژه) ۲- […]

ادامه مطلب »