بر شاخ نشستن و بن بریدن!

هر شاهد صادقی تصدیق می‌کند که هویت ایران با میراث معنوی و اخلاقی پیامبر اسلام گره خورده و در هم آمیخته است؛ همانطور که هویت بسیاری از کشورهای غربی با میراث معنوی عیسی – جوانی یهودی اهل ناصره – نوعی آمیختگی پیدا کرده است. آیا به واقع ایران را می‌توان از مفاخر ادبی و عرفانی‌اش […]

ادامه مطلب »