پیامدهای منفی برگشت دوباره تحریم بر پژوهش های دانشگاهی در ایران

✅ خروج آمریکا از برجام و ماهها شک و تردید در مورد این موضوع که قبل از تصمیم نهایی آقای ترامپ وجود داشت اقتصاد ایران را لرزانده است و ایران را هر روز بیش از پیش به انزوا کشانده است. واحد پول ایران، از ژانویه امسال، بیش از نصف ارزش خود را از دست داده […]

ادامه مطلب »