آیا پیر سالاری برای رشد اقتصادی مضر است؟

Gleam: در یک مطالعه مقایسه ای هفت کشور اروپایی که توسط آتلا و کربوناری در شماره می مجله اقتصاد کاربردی به چاپ رسیده است، پاسخ به این سوال مثبت است. آنها در این مقاله مطرح می کنند که علت این امر به تمایل شدید مسئولان پیر در حفظ وضع موجود و مهمتر از آن در […]

ادامه مطلب »