کمبود، فساد و رگزایی در تومورها: چرا به فرمانده اقتصادی نیاز داریم؟

“فقر، بی‌پولی، کم‌آبی، بیکاری ، رکود، و گرفتاری؛ این‌ها همگی مثال‌هایی از کمبود اند، کمبودهایی که ذهن همه‌ی ما را درگیر خود کرده‌اند و زندگی را دشوار. کمبودها چه اثراتی بر زندگی ما می‌گذارند و به چه رفتارهایی می‌انجامند؟ انسانِ بی‌پولی را تصور کنید که کارِ ثابتی ندارد، قسط وام‌هایش عقب افتاده، همسرش بیمار است، […]

ادامه مطلب »