‍ #شفافیت
?یک روز دو نفر که یکی از آن‌ها فرنگی بود، به دیدار آیت‌الله آمدند. مردی که مترجم بود، گفت: «ایشان یکی از مأموران عالی‌رتبه سفارت انگلیس هستند. چکی تقدیم می‌کنند، برای اینکه هرطور صلاح بدانید، مصرف کنید.» آقا گفتند: «چک چیست؟» مترجم گفت: «چک، براتی است که بانک می‌گیرد و مبلغی که در آن قید شده را می‌پردازد.»

⚠️ مدرس خندید و گفت: «به ایشان بگویید من پول و چک قبول ندارم. اگر خواست به من پول بدهد، باید تبدیل به طلا و بار شتر کند و ظهر روز جمعه و هنگام نماز به مدرسه سپهسالار بیاورد و آنجا اعلام کند که این محموله را مثلاً انگلستان یا هر جای دیگر برای مدرس فرستاده است تا آن وقت من قبول کنم.»

? بعد از ترجمه این سخنان، مرد فرنگی چیزی گفت. مترجم رو به آقا کرد و گفت: «ایشان می‌گویند شما می‌خواهید حیثیت ما را در دنیا نابود کنید.» مدرس خندید و گفت: «به ایشان بگویید از نابودی چیزی که ندارید، نترسید.»
? مطالعه کامل متن (https://b2n.ir/558970)

? شفاف بود و قتی شفافیت مد نبود!
آیت‌الله مدرس را می‌توان از اولین مدافعان شفافیت در ایران دانست. اگر دولتمردان عزم مبارزه با پول‌های کثیف با منشا داخلی و خارجی را دارند راهی کوتاه‌تر از شفافیت در شئون مختلف حکمرانی وجود ندارد.
#پول_کثیف
#مجلس
#دولت
#پول_سالاری
#انتخابات
#پول‌کثیف_سالاری

? @Masaf_Eco
@DrEmadiBaygi