بررسی گزارش عملکرد نماینده محترم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس

?امسال، در اسفند ماه انتخابات مجلس را در پیش رو داریم و همانگونه که انتظار می رود معمولا نمایندگان مجلس دهم که قصد نامزدی برای مجلس یازدهم را دارند، گزارشی از عملکردهای خود را به مردم حوزه انتخابیه ارائه می دهند.
?به طور کلی مجلس براساس اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم دو وظیفه اصلی دارد: قانونگزاری و نظارت. قانونگزاری در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی؛ تصویب بودجه سالانه کشور و رای اعتماد به هیئت وزیران و استیضاح آنان از جمله اختیارات نمایندگان مجلس است. بعلاوه “هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.”
?قوه مجریه که ریاست آن با رئیس جمهور منتخب است، دارای اختیاراتی است که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است (http://www.president.ir/fa/president/functions) منجمله “مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور”، و ‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه برای “انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏”. بعلاوه وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل سوم قانون اساسی (http://farsi.khamenei.ir/others-page?id=7582) عبارتند از: آموزش و پرورش رایگان، رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه، ایجاد رفاه و رفع فقر، تقویت بنیه دفاعی کشور و ….
?حال به آخرین کارنامه ارائه شده توسط نماینده محترم حوزه تربت حیدریه، مه ولات و زاوه که زین پس این حوزه را “ترمه زا” می خوانم، می پردازم. این کارنامه (تصاویر به پیوست است) با عنوان “گزارش عملکرد در حوزه صنعت و گردشگری” در ۱۲ بخش به گزارش دهی در خصوص کلنگ زنی/عملیات اجرایی ۱۱ طرح صنعتی و یک طرح گردشگری می پردازد. چنانچه در این گزارش شش ستونی، ستون ششم را حذف کنیم و از افراد بخواهیم که حدس بزنند که این گزارش عملکرد مربوط به کدام مسئول است، وزنه استاندار و فرماندار که نمایندگان دولت و قوه مجریه در استان و حوزه “ترمه زا” هستند سنگین تر می شود؛ البته با توجه به وجود کلان شهر زائرپذیر مشهد و مشغله های زیاد استاندار خراسان رضوی در آن زمینه، عمده نقش آفرینی بایستی به فرماندار و رئیس سازمان صمت مربوط گردد.
?وجود چنین گزارش عملکردی با توجه به اوضاع نامناسب فضای کسب و کار و تورم (گرانی) کمرشکن که به کاهش ارزش جدی پول ملی انجامیده است، نشان می دهد که در بهترین حالت، نماینده محترم به جای وظایف مصرح نمایندگی مجلس در حوزه قانونگزاری و نظارت، به علت ناکارآمدی دولت، به جای نمایندگان دولت در حوزه “ترمه زا” عمل نموده است. مجلس محل تصمیم گیری های صحیح برای رفاه عامه مردم است و حوزه اجرای آن تصمیمات بایستی به دولتیان و قوه مجریه واگذار گردد.
?بَلِ رِفقایِ مُو، نومِ خدا
کم یافت مِرَه دِ چار گوشِه ی دُنیا//
بشنُو مِتَلِ دِ حقِ اونا از مُو
گُندُم هَمَه جا و نونِ گُندُم جاجا
@DrEmadiBaygi