بررسی گزارش عملکرد نماینده محترم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس

🌟امسال، در اسفند ماه انتخابات مجلس را در پیش رو داریم و همانگونه که انتظار می رود معمولا نمایندگان مجلس دهم که قصد نامزدی برای مجلس یازدهم را دارند، گزارشی از عملکردهای خود را به مردم حوزه انتخابیه ارائه می دهند.
🌟به طور کلی مجلس براساس اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم دو وظیفه اصلی دارد: قانونگزاری و نظارت. قانونگزاری در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی؛ تصویب بودجه سالانه کشور و رای اعتماد به هیئت وزیران و استیضاح آنان از جمله اختیارات نمایندگان مجلس است. بعلاوه “هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.”
🌟قوه مجریه که ریاست آن با رئیس جمهور منتخب است، دارای اختیاراتی است که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است (http://www.president.ir/fa/president/functions) منجمله “مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور”، و ‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه برای “انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏”. بعلاوه وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل سوم قانون اساسی (http://farsi.khamenei.ir/others-page?id=7582) عبارتند از: آموزش و پرورش رایگان، رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه، ایجاد رفاه و رفع فقر، تقویت بنیه دفاعی کشور و ….
🌟حال به آخرین کارنامه ارائه شده توسط نماینده محترم حوزه تربت حیدریه، مه ولات و زاوه که زین پس این حوزه را “ترمه زا” می خوانم، می پردازم. این کارنامه (تصاویر به پیوست است) با عنوان “گزارش عملکرد در حوزه صنعت و گردشگری” در ۱۲ بخش به گزارش دهی در خصوص کلنگ زنی/عملیات اجرایی ۱۱ طرح صنعتی و یک طرح گردشگری می پردازد. چنانچه در این گزارش شش ستونی، ستون ششم را حذف کنیم و از افراد بخواهیم که حدس بزنند که این گزارش عملکرد مربوط به کدام مسئول است، وزنه استاندار و فرماندار که نمایندگان دولت و قوه مجریه در استان و حوزه “ترمه زا” هستند سنگین تر می شود؛ البته با توجه به وجود کلان شهر زائرپذیر مشهد و مشغله های زیاد استاندار خراسان رضوی در آن زمینه، عمده نقش آفرینی بایستی به فرماندار و رئیس سازمان صمت مربوط گردد.
🌟وجود چنین گزارش عملکردی با توجه به اوضاع نامناسب فضای کسب و کار و تورم (گرانی) کمرشکن که به کاهش ارزش جدی پول ملی انجامیده است، نشان می دهد که در بهترین حالت، نماینده محترم به جای وظایف مصرح نمایندگی مجلس در حوزه قانونگزاری و نظارت، به علت ناکارآمدی دولت، به جای نمایندگان دولت در حوزه “ترمه زا” عمل نموده است. مجلس محل تصمیم گیری های صحیح برای رفاه عامه مردم است و حوزه اجرای آن تصمیمات بایستی به دولتیان و قوه مجریه واگذار گردد.
🌟بَلِ رِفقایِ مُو، نومِ خدا
کم یافت مِرَه دِ چار گوشِه ی دُنیا//
بشنُو مِتَلِ دِ حقِ اونا از مُو
گُندُم هَمَه جا و نونِ گُندُم جاجا
@DrEmadiBaygi