مجتبی عمادی

“هومو اکونومیکوس” (Homo Economicus) اصطلاحی است که انسان را عقلانی می داند به طوریکه برخی از اقتصاددانان در هنگام ترسیم، توضیح و تایید نظریه ها و مدل های اقتصادی به آن می پردازند. هومو اکونومیکوس یا “انسان اقتصادی”، انسانی نمادین است که توانایی بی نهایت برای تصمیم گیری های منطقی را نشان می دهد. بعضی از مدل های اقتصادی به طور سنتی بر این فرضیه مبتنی است که انسان ها منطقی هستند و تلاش می کنند تا منافع خود را برای سود های پولی و غیر پولی افزایش دهند. ایکن (Econ) معمولا به علم اقتصاد اشاره دارد که تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات را تحلیل می کند. در هر حال، در این نوشتار، به مانند نوشته ریچارد تیلر، “ایکن” اشاره به “انسان اقتصادی” دارد که در پی حداکثر کردن سود های خود است.

به کلیه فعالان حوزه سلامت اعم از پزشکان، پرستاران، پیرا پزشکان و … در زبان انگلیسی، هلث پروفشنال (Health Professional) می گویند. معادل لاتین هلث، سانیتاس (Sanitas) و پروفشنال ( Ars) می شود.

پزشک در زبان انگلیسی (physician) و در لاتین (medicus) خوانده می شود.

در طول تاریخ، همواره پزشکی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است؛ به طوریکه در ایران، پزشک را حکیم و طبیب می خواندند. در هر حال، با توجه به تغییرات در جامعه، برخی از اعضای “فعالان حوزه سلامت” با دیدی کاملا تجاری و سود آور به این عرصه می نگرند و به طرق مختلف منجمله انحصار گرایی، تجویز گرایی، آزمایش گرایی، جراحی گرایی، فرار مالیاتی و … در صدد افزایش سود خود هستند.

با توجه به منزلت حکیم و طبیب، هر گاه به موارد خلافی که در بالا به آن اشاره کردم، رو به رو می شوم، فکرم آن است که این افراد را چگونه بنامیم که به قدر و منزلت انسانهای واقعی و اخلاق مدار این حوزه اشکالی وارد نگردد. لذا به فکرم رسید تا از ترکیب واژه ها، واژه های جدیدی بسازم که بتوان منحصرا برای آن دسته ای که فقط به هر قیمتی به فکر جیب خود هستند، استفاده شود.

پیشنهادم آن است که “سارسیکن” (Sarsecon)( ترکیب سانیتاس+آرس+ ایکن) برای اطلاق به کل آن حوزه و “فیزیکن” (Physiecon)برای اطلاق به جزء پزشکی، این حوزه استفاده شود.

باشد ” تا سیه روی شود هر که در او غش باشد”.
@EmadibaygiGleam