تفاوت ماه من با ماه گردون!

تفاوت ماه من با ماه گردون! مجتبی عمادی ?چنانکه می‌دانید روس ها و انگلیس ها از صفویه تا قاجاریه با روندی افزاینده بلاهای گوناگونی را بر سر ایران آوردند؛ البته تا آنجا که خوانده‌ام چنانکه انگلیس‌ها در هند دست به خشونت سخت هم می زدند؛ روس‌ها هم کم دست به خشونت سخت و تحقیر ایرانیان […]

ادامه مطلب »