پزشکان کارتخوان را دوست ندارند!

❇️گزارش روزنامه ایران از عدم وجود دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان:   …سرکشی‌ به چند مطب نشان می‌دهد که بیشتر مطب‌ها کارتخوان دارند ولی گزارش ما معطوف به آنهایی است که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند. از بین ۱۰ مطب و ۲ مرکز درمانی خصوصی که بازدید کردم ۳مطب دستگاه کارتخوان نداشت… ?دکترعلیرضا عسگری، مدیرکل دفتر […]

ادامه مطلب »