چالش های مديريت پژوهش های حوزه ژنتيک و ژنوميک در ايران

چکيده: به طور کلی هدف پژوهش های حوزه ژنتيک، درک چگونگی تاثير اطلاعات موجود در سلول ها بر عملکرد موجودات زنده و ميانکنش آن موجودات با محيط می باشد. بنابراين، اين هدف شامل مطالعه فرايندهای تکوينی، علت شناسی بيماری ها و موارد ديگری می گردد. به علت تاثير بر همه جوانب زندگی و در طی […]

ادامه مطلب »