چرا فلسفه عاشورا عدالت اجتماعی بود، نه مظلومیت؟

مجتبی عمادی به نظرم بهترین پاسخ به سوال فوق، در “خطبه منا” که توسط امام حسین (ع) در ذی الحجه سال ۶۰ هجری، درست یکسال قبل از واقعه کربلا، در حضور ۲۰۰ صحابي پيامبر (ص)، ۵۰۰ نفر از تابعين و صدها تن از آگاهان بیان شده است، به روشنی در برابر چشمان ما قرار دارد. […]

ادامه مطلب »