تجارت به سبک پینوکیو

✍?حسن قاسمی به دور و بر خودمون که نگاه می کنیم انگار که تیپهای پینوکیو، روباه مکار، گربه نره، جینا و پدر ژپتو هنوز دارن با ما زندگی می کنن و ما از این داستانهای ساده درس نگرفتیم! ▫️شخصیت پینوکیو عموماً به دروغگویی شهرت پیدا کرده و دراز شدن دماغ چوبی تمثیل شیرینی تو ذهنمون […]

ادامه مطلب »