صادق الحسینی

?‏آقای قاضی‌زاده پزشک تراز اولی هستند اما وزیر خوبی نه.
وزیری که هزینه طرح سلامتش در ۵ سال ۵ برابر می‌شود، یعنی یا از ابتدا هزینه‌های طرح را درست برآورد نکرده یا هزینه‌ها را می‌دانسته و پنهان کرده که در هر دو وای بر او و سازمان برنامه.
۴سال پیش نوشتم که طرح سلامت بدتر از مسکن مهره. ‏مسکن مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش داد فقط برای یکبار.
اما هزینه طرح تحول تنها در سال ۹۸ به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی سالانه ۷۰% مسکن مهر هزینه ‎#طرح_تحول_سلامت است!
ذینفعان مسکن مهر ۴دهک پایین بودند ولی ذینفعان این طرح صدکها‌ی ثروتمند پزشکان (آنهم نه همه پزشکان).
?‏احمدی ‌نژاد با ‎#مسکن_مهر ۲میلیون و ۲۰۰هزار خانواده غالبا نیازمند را خانه دار کرد (هرچند انحرافاتی بود، اما ۸۰ درصد طرح خوب اجرا شد).
۲میلیون خانوار یعنی ۸ میلیون نفر که تا زنده‌اند بخش غالب آنها احتمالا به او رای خواهند داد.
در مقابل ‎#پزشکان حتی حاضر به دادن مالیات نیستند. ‏مسکن مهر باعث شد تا رونقی خودساخته برای حداقل ۳ سال در اقتصاد کشور تزریق شود و اشتباهات مهلک اقتصادی احمدی‌نژاد دیده نشود.
اما ‎#تحول_سلامت نه تنها کمکی به اقتصاد نکرد، بلکه با افزایش ۴ الی ۵ برابری دریافتی ‎#پزشکان توزیع ثروت را ناعادلانه‌تر کرد و خروج سرمایه پزشکان را افزایش داد. (توئیتر)

@EmadibaygiGleam