.
روزهای سرگردانی
ــــــــــــــــــــــــــــــ

این روزها، «روزهای سرگردانی ملی» است. این روزها همه ما با یک علامت سوال سنگین بر دوشمان به خواب می‌رویم و با یک علامت سوال سنگین بیدار می‌شویم. کارآفرین اقتصادی، کنشکر مدنی، فعال سیاسی، دانشجو، معلم، پزشک، همه و همه در این سرگردانی مشترکیم.

سالها پیش، در دوره کارشناسی اقتصاد دانشگاه اصفهان دانشجوی من بود و سالهاست او را ندیده‌ام. در این مدت یکی دو بار از طریق ایمیل مکاتبه‌ای داشته ایم. اما امروز ایمیلی از او دریافت کردم با عنوان «درخواست کمک» که نه می‌فهمم چه می‌گوید، نه می‌فهمم چه می‌خواهد، نه می‌دانم چه کاری می‌توانم برایش بکنم. فقط به ذهنم رسید نوشته او را این‌جا منتشر کنم، همین. سهند را می‌گویم و این نامه اوست بدون حتی یک کلمه تغییر:

????
http://telegra.ph/-04-30-11