نسخه جاهلانه‌ی مبارزه با کرونا: روغن بنفشه، ادرار شتر و تزریق وایتکس!
مجتبی عمادی

?کرونا، این ویروس کوچک، چه‌ها که نمی‌کند؛ بر اساس علم زیست‌شناسی می‌دانیم که ویروس ها مثل باکتری‌ها موجود زنده نیستند. در بهترین حالت، اینان را هویتهایی می‌دانیم که آنگاه که میزبان مناسب خود را بیابند، سیستم آن میزبان را در سلولهایی به خدمت خود می‌گیرند و تکثیر می‌شوند. به عبارتی، مثل بذر که به زمین مناسب نیاز دارد، ویروس هم به میزبان مناسب نیاز دارد. البته، ویروس‌ها اغلب مشکل پسند هم هستند و در هر سلولی از بدن وارد و/یا تکثیر نمی‌شوند. مثلا، کرونا به سلولهای خاصی در بدن که مارکر خاصی بر سطح‌شان دارد وارد می‌شود.
?البته ویروس‌ها فقط باعث بیماری های عفونی مثل کووید-۱۹ نمی‌شوند. از حیث تاریخی، اولین باری که یک پژوهشگر نشان داد ویروس می تواند منجر به سرطان گردد به ۱۰۹ سال قبل (۱۹۱۱) بر میگردد. جالب آن بود که تا سالها سایر محققان نتایج کار وی را نمی‌پذیرفتند. البته پیتون راس، در سال ۱۹۶۶- ۵۵ سال پس از کشف ویروس که به احترام وی راس سارکوما ویروس خوانده شد- جایزه نوبل را به خانه برد و اینچنین پاداش خلاقیتش را گرفت.
?در هر حال، ویروس‌ها چون از سلوهای بدن میزبان بهره‌برداری می‌کنند، هدفگیری درمانی آنها سخت است. حال در نظر بگیرید، آنان که مدعی طب اسلامی هستند، می‌خواهند با روغن بنفشه و ادرار شتر به جنگ کرونا بروند و رئیس جمهور آمریکا با تزریق وایتکس!
?هنگامیکه بحث روغن بنفشه به خصوص مطرح شده بود، چه تحلیل‌ها که در خصوص ساختار حکومت در ایران، جهل جامعه ایرانی، گرفتار شدنش در چنبره خرافات و موارد دیگر که ننوشتند. ترامپ که چنین گافی را داد، البته خودش را بی‌نصیب از انتقاد و دست‌آویز طنز قرار دادن نگذاشتند، اما من که چنان تحلیل‌هایی در خصوص جهل جامعه آمریکایی، گرفتار شدنش در چنبره ایدئولوژیک و موارد دیگر ندیدم.
?علم مبتنی بر روش علمی پس از رنسانس به ما کمک کرده است تا بر نادانسته‌ها، نور دانش بتابانیم و لذا بر ترس‌هایمان که نادانسته ها ایجاد می‌کرد، غلبه کنیم. به همین دلیل بود که بساط فالگیران، جادوگران و موارد دیگر به میزان زیادی جمع گردید. اما، کرونا دوباره چون باعث ترس فراوان شد و پژوهش‌های علمی نیز هنوز نتوانسته‌اند خود را به سرعت کرونا جهت شناسایی و غلبه بر آن برسانند، به باورهای غلط و خرافات جان دوباره‌ای داده است.
?چنانکه علم باعث شد تا بر بیماری‌های مختلف منجمله بیماری‌های عفونی غلبه کنیم، همچنان علم و روش علمی پاسخگوی نیاز حال بشر به مدیریت و غلبه بر کروناست. تا آن هنگام که پژوهش‌های علمی راه(های) غلبه بر کرونا را بیابند، بهترین کار رعایت دستورهای بهداشتی عمومی و حفظ آرامش است.
@EmadibaygiGleam
@DrEmadibaygi