مجتبی عمادی

?یک درصد ثروتمندان آمریکا، چهل درصد ثروت آن کشور را در اختیار دارند. چگونه می توان وارد #کلوب‌۱درصدی ها شد؟ آمریکایی ها کاملا در مورد دست یافتن به رویاهایشان، مثبت اندیش هستند. هفتاد و پنج درصد آنان در پاسخ به سوال فوق، سخت کار کردن را عامل ورود خود به #کلوب۱درصدی ها می دانند. شصت و دو درصد، #آموزش خوب را عامل موفقیت (ثروت) می دانند. فقط بیست درصد باور دارند که خانواده ثروتمند عامل هدایت کننده افراد به سوی ثروت است. رتبه آمریکا در #تحرک_اجتماعی، بسیار ضعیف است. بعلاوه، مقایسه #نابرابری_درآمدی آمریکا با سایر کشورهای توسعه یافته نیز نشان می دهد که اگر در آمریکا به شدت نابرابری درآمدی وجود دارد. بعلاوه اگر می خواهید پول زیادی در آمریکا به دست آورید، صنایع مالی بهترین گزینه است. در هر حال، وارد شدن به صنایع مالی نیازمند آن است که دانش آموخته دانشگاههای موسوم به آیوی لیگ باشید. بنابراین، دانشجویان هاروارد و ییل کاملا محتمل است که وارد وال استریت (قلب صنایع مالی آمریکا) شوند. مشکل آنجاست که دانشگاههای موسوم به آیوی لیگ تمایل دارند تا دانشجویانی که خانواده های ثروتمند دارند را انتخاب کنند. بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴، فقط دو درصد پرینستونی ها از خانواده های متعلق به بیست درصد پایینی درآمدی بودند؛ در حالیکه، این نسبت برای خانوادهای متعلق به یک دهم دصد بالای درآمدی، سه و دو دهم درصد بوده است. این موارد پیشنهاد می کند که ساده ترین راه فوق ثروتمند شدن در آمریکا عبارت است از: در خانواده ای ثروتمند به دنیا بیایید یا همسری ثروتمند بیابید. در صورت عدم موفقیت در این دو زمینه، با ورود با دانشگاههای برتر ممکن است این امید را داشته باشید که وارد طبقه متوسط به بالا شوید. ورود به #کلوب۱درصدی ها از طبقه پایین اجتماعی، از آنچه آمریکایی ها می اندیشند بسیار سخت تر است (فیلم پیوست).
?نابرابری درآمدی در ایران نیز به مرز هشدار رسیده است؛ در حالیکه با “مدارای نجیبانه مردم با #فقر”،  “صرفه جویی خانوارهای شهری در ایران به صرفه جویی در مصرف مواد پروتئینی، لبنی و حتی برخی موارد، نشاسته ای رسیده است” (https://www.jamaran.ir/بخش-اقتصاد-۱۳/۷۷۳۸۴۵-پاسخ-فرشاد-مومنی-به-اظهارات-دستیار-اقتصادی-رییس-جمهور)؛ دولت و مجلس فاقد عملکرد موثر در مبارزه با #دیو_تورم و #تبعیض هستند، به صورتیکه مادری در “کهکلویه و بویر احمد‏- در منطقه دیشموک، بخاطر شرمندگی جلوی کودکش که ازش برای شام برنج می‌خواسته، ‎#خودسوزی” کرده است! در همان حال “تغذیه‌ی گوساله‌هایی که قراره تو بالاشهر تهران کباب بشن، فقط «شیر»ه!”

در هر حال ماهیت سرمایه داری آمریکایی با ایرانی متفاوت است؛ اولی بر پایه #تخریب_خلاق شومپیتری است، اما دومی بر پایه #سرمایه‌داری_رفاقتی_غارتی_رانتی است.
@EmadibaygiGleam
@DrEmadibaygi